Aile Hukuku

Aile Hukuku (Family Law)

  • Boşanma ve Soybağı davalarının yürütülmesi,
  • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi
  • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması
  • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi
  • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi
  • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması

BOŞANMA DAVASI
Hukukun pek çok sahasında bugünde devam eden deneyim ve bilgi birikimine sahip ekibi ile Erdal Alkan Hukuk Bürosu, günümüzde önemli bir hukuki husus olan boşanma davaları ile ilgili detaylı ve titiz bir çalışma yürüterek, uzman avukatlar ve asistanlarla işbirliği içerisinde hizmet vermektedir.

Hayatımızı sürdürdüğümüz memleket hattı içinde bulunan cemiyetin tüm tabakalarından herhangi bir ferdin rastlayabileceği bir vaka olmasından ötürü boşanma, uyumsuzluk ve bazı ikdisadi sorunların ilk başta bulunması üzere ihanet (aldatma), hissi uyuşmazlık ve mütekabil komünikasyonların uyuşmazlığına benzer nedenlerle meydana gelmektedir. Boşanma Davasının açılabilmesi için ise, 4721 sayılı Türk Medeni yasasında evlilik dışı ilişki, yaşama kast etmek, çok fena ya da haysiyet zedeleyici eylem, cürüm işlemek ve itibarsız yaşam devam ettirme, ayrılma, beyin hasarı ve izdivaç kelimesinin anlamını kaybetip, yitirmesi vb. sonucunda bu sebeplerden birinin öne sürülmesi gerekmektedir.

Boşanma davalarında bütün vetire, dava istidasının oluşturulması ile harekete geçer. Davanın başlaması, istidanın bildirimi, ESD soruşturmasının gerçekleştirilmesi (boşanma davasında SED bildirgesi de denilen sosyoiktisadi hal soruşturması yani maddi istekler yönünden muhakemeyi yürütmekte bulunan sorumlu aile yargıevinin kesin yargı tespit ederken, cephelerin ya da ilgisi bulunanların sosyo iktisadi hallerini dikkate alarak lazım olduğu zamanlarda yapması icap eden soruşturma), yanıt

istidasının sunulması, yanıt istidasına yanıt verilmesi ile sürer. İlk tetkik mahkemesi, şahitlerin konuşması ve öteki kanıtların bir araya getirilmesinin devamında ilkeye
dair bildirmenin takdim edilmesi ile birinci kademe biter. Bu kademeden sonra, esaslı kesin yargının bildirimi, istinaf (ilk seviye duruşma tarafından alınan bir sonuncu kararın değiştirilmesi talebiyle, ikinci seviye duruşmasına müracaat etmek) ya da ayırt etme ilgi yer veya makama müracaat etme
kademeleride bulunabilir. Sonunda kesin yargının netleşmesi ve nüfus müdüriyetine geçmesi ile birlikte vetire son bulur.

Boşanma tavalarının genellikle “Anlaşmalı Boşanma Davaları” ve “Çekişmeli Boşanma Davaları” başlıkları altında iki şekildedir. Anlaşmalı Boşanma Davaları: Boşanma davası vetiresince bazı döküman ve belgeleri bir araya getirmek mühimdir ve dava vetiresini süratlendirmek açısından önemlidir. Bu vetirede mutlaka bir avukat
ile birlikte hareket etmek önerilmektedir. Beklenmedik bir tamam olmayan bir mesele halinde vetire(süreç) büyüyebilir, bahsi geçen dava çekişmeli boşanma davasına tahavvül edebilir ve bundan da mühüm olan mesele muayyen bir müddet süresinde yeniden anlaşmalı boşanma davası müracatı hakkı
kaybedilecektir. Maddi hal beraberinde bir avukat ile dava vetiresinin yürütülmesi, iktisadi olarak sorun bulunuyor ise Baro’dan tüzel destek talep etme hakkı bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma için gerekli olan dökümanlar şunlardır: Anlaşmalı boşanma davası için düzenlenen anlaşma tutanağı, dava istidası,

iki tarafa ve evlada it nüfus cüzdanı nüshası, avukata verilmiş olan fotoğraflı vekaletname(kişinin kendi yerine fiillerde, yazılı olarak salahiyetlendirilmiş bulunduğuna ilişkin bir döküman), Dava açabilmek için lazım olan masraf ve harcamaların yatırılması, iki tarafın anlaşmalı boşanma sebebiyle uygulanan devir
ve ifa gibi işlemlerin dökümanlaştırılması. Çekişmeli Boşanma Davaları: Öncelikle Anlaşmalı boşanma davaları, davanın başlangıcından bu yana
hazırlanarak tüzel işlemlerin izlemesiyle olabileceği gibi, iki tarafında boşanma davalarında bulunuyorsa evladın velayetini hangisinin elde edeceğini, geçimlik(nafaka, bir şahısın belirli olan aile bireylerine-eş, eski eş, çocuk, yakın akrabalar- zaruret içine girmemeleri hedefiyle genel olarak her ay ifa etmek
durumunda olduğu para) ölçüsünün muayyen edilmesi, boşanmadan müteakiben varlık hali başka meselelerde düşünce ortaklığı teşkil edememeleri durumunda tüze aleminde çekişmeli boşanma olarak isimlendirilen boşanma davalarının, iki tarafın boşanma davası vetiresince bahsi edilen mevzularda
anlaşmayı sağlamaları durumunda anlaşmalı boşanma davalarına evrilmesi durumu söz konusu olabilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları açıklamasına gelinecek olunursa, anlaşmalı boşanma davalarından farklı olarak belirtilen belgelerin yanında başka dökümanlarada ihtiyaç duyulabilir. Çekişmeli boşanma davalarının izlenmesi ve müşkülpesent(titiz) bir biçimde yürütülmesi mühimdir.

Anlaşmalı boşanma davalarına göre daha meşakkatli bir vetireye ihtiva eden bahsi geçen davada mütehassıs bir avukat ile birlikte çalışmak önemlidir. Anlaşmalı boşanma davalarında gerekli olan dökümanların yanı sıra ihtiyaç duyulabilecek belgeler şunlardır: şahit dizelgesi, kanıt dizelgesi, dövme
yazanağı, maddi(özdeksel) ve manevi(tinsel) tazminat, nafaka ve bütün çeşitli matlup isteği, kol(karakol) kaydı gibi. Çekişmeli boşanma davasında öne sürülen her kanıt, döküman ve belge tüzeye mutabık bir biçimde temin edilmiş olmalıdır. Eğer herhangi bir delil tüzeye uymayan bir şekilde elde edilmiş ise karşı taraf suç bildirisinde bulunabilir ve vetire kişi için zor bir vaziyete gelebilir.