Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

  • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda genel hukuki danışmanlık
  • Patent/faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımların tescili için ön araştırmanın yapılması, başvuru dosyasının hazırlanması, başvurunu sürecinin takibi ve ortaya çıkan sorunlarda hukuki destek verilmesi ile başvurunun neticelendirilmesi
  • Fikri ve sınai mülkiyet alanında lisans ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması
  • Koruma altına alınan marka, yazılım, patent, endüstriyel tasarım vb hakların ihlali durumunda hak sahibi müvekkil adına ilgili mercilerde toplatma ve faillerin cezalandırılmasına yönelik olarak ihtisas mahkemesi olan Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemeleri ile Ceza Mahkemelerinde dava sürecinin başlatılması, takibi ve sonuçlandırılması