İcra Hukuku

İcra Hukuku (Law of Enforcement)

  • Mali Bunalıma düşen Müvekkilleri Konkordato davası yoluyla işletmesinin iflasını engellemek
  • Müvekkillerin tahsil edemedikleri alacakları en hızlı bir şekilde tahsil etmek