İş Hukuku

İş Hukuku (Labor Law)

  • İş sözleşmeleri düzenlemek
  • İş Kanununun uygulaması hakkında her türlü analiz yapmak ve görüş bildirmek
  • İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak
  • İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve iş ihtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak,
  • İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak
  • İş hukuku davalarında müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek.